Antenatal Hidrnefroz

Antenatal Hidronefroz Nedir?
Gebelik döneminde ultrasonografinin yaygın olarak kullanılması,  bebek anne karnında iken bazı anormalliklerin erken dönemde tanınmasını sağlamaktadır. “Antenatal Hidronefroz” genel anlamda idrar yollarındaki genişlemeyi ifade eder,  tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Görülme sıklığı %0.6 ile %1.4 arasında değişmektedir. Erkek bebeklerde daha sıktır.

Aile üyelerinden birinde böbreğin yapısal anormalliği varsa görülme sıklığı artmaktadır. İdrar yollarında genişleme böbrek, üreter, mesane ya da üretra kısmında olabilir. Çoğunlukla idrar akış yolundaki darlıklarla ilişkilidir.  Darlık tek taraflı ise ve diğer böbrek sağlam ise sadece dar olan taraftaki böbrek etkilenir. Bu bebeklerin böbrek fonksiyonları doğumda normaldir. Ancak bebeğin tek böbreği var ve darlık da o tarafta ise bu bebek böbrek yetmezliği riski altında olabilir. İdrar torbası ya da idrar çıkış yerindeki sorunlar her iki böbreği de etkileyerek bebeğin böbrek sağlığını tehdit edebilir.  Bu tür durumlarda genellikle annenin karnındaki sıvı miktarı da azalmaktadır (oligohidroamnioz).  Bu sıvının çok azalması bebeğin akciğer gelişimini de bozacağından oldukça riskli bir durumdur.

Ne yapılmalıdır?
Gebelik döneminde saptanan hidronefrozların yarıya yakını geçici,  %15’i ise fizyolojik  hidronefroz olup, bebek doğduktan sonra ultrasonografi ile takibi yeterlidir. Böbrek pelvisinin ön-arka çapının 10 mmden fazla olması riski artırmakta ve yakın takibi gerektirmektedir. Ciddi üreteropelvik darlık ya da vezikoüreteral reflü (idrarın idrar torbasından üreterlere geri kaçışı) şüphesi varsa sintigrafi (diüretik renografi) ve voiding sistoüretrogram ile değerlendirilir.


Prof.Dr. Ayşe BALAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi Uzmanı