Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi Hastalıkları

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
Kronik Böbrek Yetmezliği-Diyaliz-Böbrek Nakli
Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının vücudun dengesini koruyamayacak düzeye gerilemesi ve geri dönüşümsüz olarak bozulmasıdır. Çocukluk yaş grubunda (0-19 Yaş) görülme sıklığı milyonda 10-12 arasındadır.
Kronik Böbrek Yetmezliği Neden Olur? Ülkemizde glomerulonefritler ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, vezikoüreteral reflü (idrarın geri kaçışı) ilk sıralarda yer almaktadır. Diğer nedenler kalıtsal-metabolik böbrek hastalıkları (anne-baba akrabalığı olanlarda sıklığı artmaktadır), böbreğin doğuştan itibaren yeterince gelişmemesi veya çok küçük olması, böbrek taşı, böbreğin kistik bir yapıya sahip olması ya da böbreğin damar yapısındaki bozukluklarla ilişkilidir.
Devamı
 
İDRAR KAÇIRMA (ENÜREZİS)
İdrar Kaçırma (Enürezis)
Tuvalet eğitimi tamamlandığı halde gece altını ıslatan çocukların sayısı tahminlerinizden daha fazladır. Beş yaşındaki çocukların %16’sı geceleri altını ıslatırken, bu oran 10 yaşında %5’e gerilemekte , 15 yaşından sonra ise %1-2’lere düşmektedir.

Çocuğum idrar kaçırıyorsa ne zaman endişelenmeliyim?
İdrar kaçırma sıklığı yıllar içinde azalma göstermiyorsa, gündüzleri de idrar kaçırma oluyorsa, çocuğunuz bacaklarını çaprazlayarak veya çömelerek idrarını tutmaya çalışıyorsa, bu belirtiler altta yatan ciddi bir sorunun işareti olabilir.
Devamı

 
ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
Çocuklar idrar yolu enfeksiyonu olur mu?
İdrar yolları normalde idrar çıkışına kadar  sterildir ve hiçbir mikrop barındırmaz. Ancak  mikroorganizmaların kana karışmasıyla ya da idrar çıkış yerinin kirli olması nedeniyle aşağıdan ilerleyerek idrar yolu enfeksiyonu oluşabilmektedir. Sünnetsiz erkek çocuklarda ve kızlarda görülme sıklığı daha yüksektir. Her çocuk bu açıdan risk altında olabilir.
Çocuğunuzun idrar yolu enfeksiyonu olduğunu nasıl anlarsınız?
Küçük çocuklar ve bebeklerde iştahsızlık, kilo alamama, büyüme hızının yetersizliği  bile gizli bir idrar yolu enfeksiyonunun belirtisi olabilmektedir. Hatta bebeklerde sarılığın uzun sürmesinin en önemli nedenlerinden biri de idrar yolu enfeksiyonudur.
Devamı
 
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI
Üriner Sistem Taş Hastalığı
Böbrek taşı dünyada yaygın sağlık sorunlarından biridir. Ülkemiz sıcak olması nedeniyle taş kuşağında olan ülkeler arasındadır. Maalesef taş oluşumu çocuklarda tekrarlayıcı olabilmektedir. Bu nedenle taş oluşumunun nedeni belirlenerek tekrarlar önlenmelidir. İklim, genetik özellikler , diyetteki alışkanlıklar (az su içme, obezite,  fazla tuz ve hazır gıda tüketimi, vb), sosyo ekonomik faktörler taş oluşumunda önemlidir. İdrar yolu anormalliği ya da idrar yolu enfeksiyonu, bazı ilaçların alınması da (idrar söktürücüler, fazla miktarda C ve D vitamini, kalsiyum desteği, antibiyotikler, vb)  taş oluşumu için risk faktörleri arasındadır.
Devamı
 
ANTENATAL HİDRONEFROZ
Antenatal Hidronefroz Nedir?
Gebelik döneminde ultrasonografinin yaygın olarak kullanılması,  bebek anne karnında iken bazı anormalliklerin erken dönemde tanınmasını sağlamaktadır. “Antenatal Hidronefroz” genel anlamda idrar yollarındaki genişlemeyi ifade eder,  tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Görülme sıklığı %0.6 ile %1.4 arasında değişmektedir. Erkek bebeklerde daha sıktır. Aile üyelerinden birinde böbreğin yapısal anormalliği varsa görülme sıklığı artmaktadır. İdrar yollarında genişleme böbrek, üreter, mesane ya da üretra kısmında olabilir. Çoğunlukla idrar akış yolundaki darlıklarla ilişkilidir.  Darlık tek taraflı ise ve diğer böbrek sağlam ise sadece dar olan taraftaki böbrek etkilenir. Bu bebeklerin böbrek fonksiyonları doğumda normaldir. Ancak bebeğin tek böbreği var ve darlık da o tarafta ise bu bebek böbrek yetmezliği riski altında olabilir.
Devamı